Uw patiëntendossier

Voor een goede tandheelkundige behandeling is het noodzakelijk dat wij uw persoonlijke gegevens in een dossier vastleggen. Het patiëntendossier bevat basisgegevens zoals;

  • Persoonsgegevens (NAW gegevens, geslacht, e-mailadres en telefoonnummer);
  • Aantekeningen over uw gezondheidstoestand;
  • Aantekeningen over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen;
  • De naam uw zorgverzekeraar.